UG10.0产品设计+模具设计就业班

UG10.0产品设计+数控编程专业班

UG10.0机械设计.工业产品设计工程师班

UG10.0全套班

CNC电脑锣操机就业班

2016PLC自动化编程班

星空外挂V6.936F安装包( 去广告全功能永久免费版)

星空外挂V6.936F安装包( 去广告全功能永久免费版)


软件版本:星空外挂V6.936F免费版安装包            压缩包大小:108MB
下载方式:百度网盘下载                       是否带安装视频及安装步骤:是
                       
以下是百度网盘下载链接及提取码:

链接:https://pan.baidu.com/s/14I0nAhUPHqprme7Kb6yOOg

提取码:yvgs