UG10.0产品设计+模具设计就业班

UG10.0产品设计+数控编程专业班

UG10.0机械设计.工业产品设计工程师班

UG10.0全套班

CNC电脑锣操机就业班

2016PLC自动化编程班

UG星空外挂V7.3F(收费版)安装包+升级补丁包免费下载

UG星空外挂V7.3F(收费版)安装包+升级补丁包免费下载


      软件版本:星空外挂V7.3F免费版安装包      

    压缩包大小:补丁19.93MB+安装包61.84MB

    下载方式:百度网盘下载                

是否带安装视频及安装步骤:否  
以下是百度网盘下载链接及提取码:

链接:https://pan.baidu.com/s/1B5NFRk2YQjmRaJS6kJBlRA

             提取码:metm