UG10.0产品设计+模具设计就业班

UG10.0产品设计+数控编程专业班

UG10.0机械设计.工业产品设计工程师班

UG10.0全套班

CNC电脑锣操机就业班

2016PLC自动化编程班

星空外挂V7.21正式版安装包(含试用版)


软件版本:星空外挂V7.21正式版安装包(含试用版)    软件大小:86.1MB
  下载方式:网盘下载                               安装包里带有安装视频百度网盘下载地址链接及提取码:
https://pan.baidu.com/s/1hEJOn-q5nVmTjp6iMt1vPw
提取码:z0pa