UG10.0产品设计+模具设计就业班

UG10.0产品设计+数控编程专业班

UG10.0机械设计.工业产品设计工程师班

UG10.0全套班

CNC电脑锣操机就业班

2016PLC自动化编程班

星空外挂V7.212补丁包视频步骤免费下载


 压缩包类型:外挂补丁包               软件大小:15.7MB
   下载方式:网盘下载             安装视频及安装步骤
百度网盘下载地址链接及提取码:
https://pan.baidu.com/s/1kkNWSKcIahgay8s_BUeQOg
提取码:67d2